OM-REFLEXKLÄD

Välkommen till ReflexWear

Om oss

ReflexWear®-produkter är stickade med den mest vetenskapligt beprövade och avancerade tråden på marknaden.

Sokker laboratorie

ReflexWear®-produkter är stickade med den mest vetenskapligt beprövade och avancerade tråden på marknaden. Detta garn har infunderats med 3 olika mineraler, som har krossats till mikropartiklar och sedan ”skjuts” in i polyesterfibern. Dessa mineraler kan aldrig tvättas ut, oavsett hur ofta produkterna tvättas.

Det är vetenskapligt bevisat att detta garn (Celliant™) ökar syrenivån i fötterna med 9%, och detta ökar blodcirkulationen i fötterna. Även temperaturen på fötterna justeras. Om du har varma fötter kyls de ner. Om du har kalla fötter blir de varmare.

Många människor lider av dålig blodcirkulation i mindre eller högre grad, och av låga syrehalter i fötterna. Några av symtomen kan vara kalla fötter, rastlösa ben och fötter, kramper, domningar i fötterna, neuropatismärta etc. I alla dessa fall kan ReflexWear® hjälpa dig.