Biotesiometri til påvisning af diabetisk neuropati

Målet er at udvikle klinisk nyttige referenceområder for vibrationsperceptionstærskel (PT’er) ved hjælp af biotesiometri

Biotesiometri för detektion av diabetisk neuropati

Målet är att utveckla kliniskt användbara referensintervall för vibrationsperceptionströsklar (PT) med hjälp av biotesiometri

Funktioner

Digital och steglös indikator från 0 till 50 Volt

Klassisk manuell funktion samt möjlighet till 2 automatiska funktioner

Testa handtagets funktion så att det kan manövreras med en hand, d.v.s. det är 100% fokuserat på patienten

Elektronisk patienthantering. Patienter kan erbjudas sin egen fjärrkontroll, vilket säkerställer en mer exakt mätning

Mjukvara för flera driftlägen (Plantar och Penile). (Medföljande mjukvara har 2 program, ett för Plantar för att testa känsligheten på fötterna och pernille för att testa känsligheten på penis.)

Integrerad skrivare

CE-märkt

Behöver inte kalibreras

Varför välja oss?

Snabb leverans

Fri leverans i Europa Utanför Europa, fråga efter fraktkostnad

Kalibrering krävs inte