Upptäck polyneuropati

Målet är att utveckla kliniskt användbara referensintervall för tröskel för uppfattning av vibration (PTs) med hjälp av Kilde Medics Biothesiometer / Sensiometer / Vibrometer

Upptäck polyneuropati

Målet är att utveckla kliniskt användbara referensintervall för tröskel för uppfattning av vibration (PTs) med hjälp av Kilde Medics Biothesiometer / Sensiometer / Vibrometer

Kilde Medic Digital Biothesiometer / Sensiometer / Vibrometer

Kilde Medic Biothesiometer, även känt som en Vibrometer eller Sensiometer, är faktiskt ett instrument som används för att mäta tröskeln för uppfattning av vibration hos människor. Det används vanligtvis inom kliniska miljöer, särskilt inom neurologi och diabetisk vård, för att bedöma sensorisk neuropati.

Välkommen till vår webbplats! Upptäck de mångsidiga tillämpningarna av Kilde Medic Biothesiometer, en toppmodern instrument som används inom kliniska miljöer, särskilt inom neurologi och diabetisk vård.

Hos diabetiker kan perifer sensorisk neuropati leda till en minskad förmåga att uppfatta vibration, vilket kan utvärderas genom vibrationströskeln (VPT) som mäts med Kilde Medic Digital Biothesiometer. Högre VPT-värden indikerar nedsatt känslighet för vibration, vilket korrelerar med neuropati. Denna neuropati kan öka risken för fotsår och andra komplikationer.

Digital Biothesiometer
Diabetic Foot Monitoring
Nerves of the foot
Foot Massage
Användningsområden för Digital Biothesiometer / Sensiometer / Vibrometer

Bedömning av Diabetisk Neuropati: Kilde Medic Digital Biothesiometer är avgörande för att utvärdera diabetisk neuropati, en tillstånd präglat av nervskador som ofta ses hos diabetiker. Genom att mäta vibrationströskeln (VPT) i fötterna hjälper den till att identifiera reducerad känslighet för vibration, vilket indikerar närvaron och svårighetsgraden av neuropati. Denna bedömning är avgörande för att upptäcka individer som löper risk att utveckla komplikationer som fotsår.

Övervakning av Perifer Neuropati: Utöver diabetes, hjälper Kilde Medic Biothesiometer till med övervakning av perifer neuropati som är associerad med olika tillstånd såsom autoimmuna sjukdomar, infektioner och nervkompressionssyndrom. Genom regelbundna mätningar av VPT kan vårdpersonal följa neuropatiens progression och skräddarsy behandlingsstrategier därefter.

Bedömning av Neurologiska Störningar: Kilde Medic Biothesiometer fungerar som ett värdefullt verktyg för att diagnostisera och hantera ett brett spektrum av neurologiska störningar bortom perifer neuropati. Digital Biothesiometer hjälper till att utvärdera sensorisk nervfunktion vid tillstånd som multipel skleros, Charcot-Marie-Tooth sjukdom och ryggmärgsskador. Övervakning av förändringar i VPT-värden över tid ger insikter om sjukdomens progression och behandlingens effektivitet.

Utredning av Erektil Dysfunktion: Vid fall av erektil dysfunktion (ED), särskilt när neurologiska faktorer misstänks, spelar Kilde Medic Biothesiometer en roll i att bedöma sensorisk nervfunktion i genitalregionen. Förhöjda VPT-värden kan indikera reducerad känslighet, vilket bidrar till ED. Genom att inkludera VPT-mätningar i utredningsprocessen kan vårdpersonal förstå de underliggande neurologiska mekanismerna och skräddarsy behandlingsmetoder därefter.

Forskningsändamål: Kilde Medic Digital Biothesiometer är också ovärderlig för forskningsstudier som fokuserar på sensorisk perception, neuropatisk smärta och effekterna av interventioner på nervfunktionen. Forskare använder enheten för att utforska nya behandlingar för neuropati eller bedöma hur livsstilsfaktorer påverkar sensorisk nervfunktion.

Sammanfattningsvis är Kilde Medic Biothesiometer / Sensiometer / Vibrometer ett oumbärligt verktyg inom klinisk praxis, särskilt inom neurologi, diabetisk vård och urologi. Genom att ge exakta bedömningar av vibrationsperceptionen underlättar den diagnos, övervakning och hantering av olika tillstånd som påverkar sensorisk nervfunktion.

Utforska de anmärkningsvärda fördelarna med Digital Biothesiometer:

  • Digitalt och Steglöst Indikator: Njut av exakta mätningar med en digital indikator som sträcker sig från 0 till 50 volt.
  • Tre Funktioner: Dra nytta av manuell drift och två automatiska funktioner för mångsidig testning.
  • Praktisk Testfunktion: Testa med lätthet med handtagets integrerade testfunktion, vilket möjliggör enhandshantering och fullt fokus på patienten.
  • Elektronisk Patienthantering: Förbättra noggrannheten med elektronisk patienthantering, vilket ger patienter sin egen fjärrkontroll för förbättrad mätnoggrannhet.
  • Flera Driftlägen: Använd mjukvarans planta- och peniloperationslägen för omfattande känslighetstestning.
  • Integrerad Skrivare: Dokumentera enkelt resultat med den integrerade skrivaren för effektivt dokumenthantering med digital Kilde Medic Biothesiometer.
  • CE-märkt: Var trygg med kvalitet och överensstämmelse med CE-märkning.
  • Ingen Kalibrering Krävs: Njut av bekymmersfri drift utan behov av kalibrering eller ytterligare service.

En användarvänlig guide till fjärrkontrollsfunktionen för Biothesiometer/Sensiometer/Vibrometer


Kilde Medic Digital Biothesiometer / Sensiometer / Vibrometer sticker ut som det föredragna testinstrumentet på många sjukhus och kliniker över hela världen. Vår enhet levererar exakta mätningar och mångsidig prestanda som överträffar alla andra på marknaden.

Monofilament och stämgafflar är verktyg för bedömning av perifer neuropati, vilket påverkar nerver utanför hjärnan/ryggmärgen. En biothesiometer mäter vibrationsuppfattningsgränsen (VPT) vid neuropati. Monofilament testar taktil känslighet genom tryck på hudpunkter, medan stämgafflar mäter vibrerande känsla på beniga områden. Digital Biothesiometer kombinerar båda, genom att använda en vibrerande prob för exakt VPT-mätning, vilket överträffar stämgafflarnas förmågor.

För frågor eller för att schemalägga ett online-möte, tveka inte att kontakta oss. Vi finns här för att besvara alla dina frågor och erbjuda expertassistans.

Funktioner

Digital och steglös indikator från 0 till 50 Volt.

Klassisk manuell funktion och möjlighet till 2 automatiska funktioner.

Testfunktion i handtaget så att den kan användas med en hand, det vill säga det finns 100% fokus på patienten.

Elektronisk patienthantering. Patienter kan erbjudas en egen fjärrkontroll, vilket säkerställer en mer exakt mätning.

Flera driftlägen (Plantar och Penile) programvara. (Medföljande programvara har 2 program, ett för Plantar för att testa känsligheten på fötterna och Pernille för att testa känsligheten på penis).

Inbyggd skrivare

CE-märkt

Behöver inte kalibreras.

We deliver worldwide from
our warehouse located in Denmark/EU