Upptäck polyneuropati

Målet är att utveckla kliniskt användbara referensintervall för tröskel för uppfattning av vibration (PTs) med hjälp av Kilde Medics Biothesiometer / Sensiometer / Vibrometer

Upptäck polyneuropati

Målet är att utveckla kliniskt användbara referensintervall för tröskel för uppfattning av vibration (PTs) med hjälp av Kilde Medics Biothesiometer / Sensiometer / Vibrometer

Kilde Medic Digital Biothesiometer / Sensiometer / Vibrometer

Biothesiometer, Sensiometer eller Vibrometer är en apparat avsedd att mäta tröskeln för uppfattning av vibration hos människor. Biothesiometer används inom neurologi för att identifiera perifer sensorisk neuropati och personer med risk för fotsår hos diabetespatienter, samt vid erektil dysfunktion, där tröskeln för uppfattning av vibration (VPT) skulle vara högre än genomsnittet.

Digital Biothesiometer / Sensiometer / Vibrometer

Diabetes är den främsta orsaken till neuropati och utgör den vanligaste komplikationen samt den största källan till sjuklighet och dödlighet hos patienter med diabetes. Obehandlad diabetes är kopplad till 50-75% av icke-traumatiska amputationer, och många av dessa amputationer skulle ha kunnat undvikas med ordentlig uppmärksamhet.

Okontrollerad diabetes leder till många komplikationer hos patienter med diabetisk neuropati. Diabetiska neuropatier är en grupp nervsjukdomar orsakade av diabetes. Personer med diabetes kan över tiden utveckla nervskador i hela kroppen. Vissa personer med nervskador har inga symptom. Ungefär 60 till 70 procent av personer med diabetes har någon form av neuropati. Personer med diabetes kan utveckla nervproblem när som helst, och risken ökar med åldern och längre diabetesvaraktighet.

Det finns olika sätt att undersöka graden av nedsatt känsla, såsom neuropati. Den enklaste testmetoden är monofilament, men med den metoden kan du inte bestämma graden av neuropati, endast om det finns nedsatt känslighet jämfört med normalt. En annan metod är stämgaffel, men även här är det nästan omöjligt att fastställa graden av känslighet.

Genom att använda Kilde Medics Digitala Biothesiometer / Sensiometer / Vibrometer kan graden av känslighet bestämmas med stor noggrannhet. Värdet mäts mellan 0-50 Volt, vilket är bedömningen av vibrationen som patienten kan känna, och det är därför lätt att följa utvecklingen av neuropatin.

Kilde Medics Digitala Biothesiometer / Sensiometer / Vibrometer är det absolut föredragna testinstrumentet bland ett stort antal sjukhus och kliniker i många länder både i Europa och utanför Europa. Vår enhet erbjuder helt precisa mätresultat och olika sätt att utföra testet, som den enda på marknaden.


Här är några av fördelarna med den digitala biothesiometern:

  • Digital och steglös indikator från 0 till 50 Volt.
  • 3 funktioner: Manuell funktion och 2 automatiska funktioner.
  • Testfunktion i handtaget så att den kan användas med bara en hand, dvs. det finns 100% fokus på patienten och sonden hålls korrekt på testpunkten. Elektronisk patienthantering. Patienter kan erbjudas en egen fjärrkontroll, vilket säkerställer en mer exakt mätning.
  • Flera driftlägen (Plantar och Penile) programvara. (Den medföljande programvaran har 2 program, ett för Plantar för att testa känsligheten på fötterna och Pernille för att testa känsligheten på penis.)
  • Integrerad skrivare.
  • CE-märkt.
  • Ingen kalibrering eller annan service är nödvändig.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att besvara alla dina frågor och ordna ett online-möte.

Funktioner

Digital och steglös indikator från 0 till 50 Volt.

Klassisk manuell funktion och möjlighet till 2 automatiska funktioner.

Testfunktion i handtaget så att den kan användas med en hand, det vill säga det finns 100% fokus på patienten.

Elektronisk patienthantering. Patienter kan erbjudas en egen fjärrkontroll, vilket säkerställer en mer exakt mätning.

Flera driftlägen (Plantar och Penile) programvara. (Medföljande programvara har 2 program, ett för Plantar för att testa känsligheten på fötterna och Pernille för att testa känsligheten på penis).

Inbyggd skrivare

CE-märkt

Behöver inte kalibreras.

We deliver worldwide from
our warehouse located in Denmark/EU